Ikon för Rikstermbanken

statisk ruttoptimering

svensk term (rek.): statisk ruttoptimering
svensk term (acc.): statisk rutteffektivisering
definition:

beräkning av den mest passande färdvägen baserat på förutbestämda kriterier och tidsstabila uppgifter om vägars egenskaper och anläggningar längs färdvägar

se även:
engelsk term: static route optimisation
definition:

calculation of the most suitable route based on predefined criteria and on long-term characteristics of roads and facilities along routes

dansk term: statisk ruteoptimering
definition:

beregning af den mest velegnede rute baseret på prædefinerede kriterier og på langtidskarakteristika for veje og faciliteter langs ruten

isländsk term: fasta besta leiðarval
definition:

útreikningur á bestu leiðaráætlun á grundvelli sérstakra viðmiða og langtímaupplýsinga um sérkenni vega og aðstöðu á leiðinni

norsk term: statisk ruteoptimering
definition:

beregning av den beste ruten basert på forhåndsbestemte kriterier og på langsiktige egenskaper for veger og anlegg langs ruter

finsk term: staattinen reitinoptimointi
definition:

ennalta määrättyjen kriteerien sekä teiden ja tienvarsipalvelujen pysyvien ominaispiirteiden perusteella tehtävä sopivimman reitin laskenta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012