Ikon för Rikstermbanken

dynamisk ruttoptimering

svensk term (rek): dynamisk ruttoptimering
svensk term (acc): dynamisk rutteffektivisering
definition:

beräkning av den mest passande färdvägen baserat på förutbestämda kriterier och aktuella eller förväntade uppgifter om vägars egenskaper och anläggningar längs färdvägar

se även:
engelsk term: dynamic route optimisation
definition:

calculation of the most suitable route based on predefined criteria and on current or predicted characteristics of roads and facilities along routes

dansk term: dynamisk ruteoptimering
definition:

beregning af den mest velegnede rute baseret på prædefinerede kriterier og på aktuelle eller forventede karakteristika for veje og faciliteter i forbindelse med disse

isländsk term: breytilega besta leiðarval
definition:

útreikningar á hentugustu leið á grundvelli ákveðinna viðmiða og á núverandi og/eða áætluðum einkennum vega og mannvirkja meðfram vegum

norsk term: dynamisk ruteoptimering
definition:

beregning av den beste ruten basert på forhåndsbestemte kriterier og på aktuelle eller predikterte egenskaper for veger og anlegg langs ruter

finsk term: dynaaminen reitinoptimointi
definition:

ennalta määrättyjen kriteerien sekä teiden ja tienvarsipalvelujen nykyisten tai ennustettujen ominaispiirteiden perusteella tehtävä sopivimman reitin laskenta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012