Ikon för Rikstermbanken

självstyrande hastighetsanpassning

svensk term (rek.): självstyrande hastighetsanpassning
definition:

automatisk hastighetsanpassning genom att använda ombordutrustning (GPS, kartmatchning (1) etc.) och oberoende av vägsidesutrustning

se även:
engelska termer: autonomous speed adaptation
automatic speed adaptation
definition:

automatic speed adaptation using on-board equipment (GPS, map matching, image processing etc.) and independent of roadside equipment

dansk term: autonom hastighedstilpasning
definition:

automatisk hastighedstilpasning ved anvendelse af køretøjsbaseret udstyr (GPS, kortmatchning, billedanalyse etc.), uafhængigt af vejsideudstyr

isländsk term: sjálfstæð hraðabreyting
definition:

sjálfvirk breyting á hraða með aðstoð búnaðar um borð (GPS, kortatölvu o.s.frv.) og óháð búnaði við veg

norsk term: autonom hastighetstilpasning
definition:

automatisk hastighetstilpasning ved hjelp av utstyr ombord i kjøretøyet (GPS, map matching, bildeprosessering etc.) og uavhengig av vegkantutstyr

finsk term: itsetoimiva nopeuden säätely
definition:

ajoneuvolaitetta (GPS, karttavertailu, kuvantulkinta, tms.) käyttävä ja tienvarsilaitteista riippumaton automaattinen nopeuden mukauttaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012