Ikon för Rikstermbanken

riskgodsinformation

svensk term (rek): riskgodsinformation
svensk term (acc): information om egenskaper hos riskgods
definition:

information om egenskaper hos, och hanteringsinstruktioner för, riskgods

se även:
engelska termer: hazardous goods characteristics information
hazardous materials characteristics information
definition:

information about the nature of and the handling procedures for hazardous goods

dansk term: information om egenskaber for særligt gods
definition:

information om egenskaber og håndteringsprocedurer for særligt gods

isländsk term: upplýsingar um sérkenni hættulegs farms
definition:

upplýsingar um eðli og meðferðarreglur vegna hættulegs farms

norsk term: informasjon om egenskaper ved risikogods
definition:

informasjon om egenskapene til og behandlingsinstruksjoner for risikogods

finsk term: riskikuljetusten ominaisuustiedot
definition:

riskialttiin rahtitavaran ominaisuuksia ja käsittelyä koskevat tiedot

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012