Ikon för Rikstermbanken

riskgodshantering (1)

svensk term (rek): riskgodshantering (1)
svensk term (acc): styrning av riskgods
definition:

åtgärder för att styra och kontrollera transporter av riskgods

se även:
engelska termer: hazardous goods management
hazardous materials management
definition:

activities to manage and control the transport of hazardous goods

danska termer: håndtering af særligt gods
styring af særligt gods
definition:

handlinger rettet mod håndtering og styring af transport med særligt gods

isländsk term: meðferð hættulegs farms
definition:

aðgerðir yfirvalda til að annast og stjórna flutningi hættulegra efna

norsk term: håndtering av risikogods
definition:

aktiviteter knyttet til styring og kontroll av transport av risikogods

finsk term: riskikuljetusten hallinta
definition:

toimet riskialttiin rahtitavaran kuljetusten hallitsemiseksi ja ohjaamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012