Ikon för Rikstermbanken

riskanalys

svensk term (rek.): riskanalys
definition:

analys av risker för ett givet system som tar hänsyn till utformningen och de arbetsförhållanden som kan påverka säkerhet eller miljö eller förorsaka fördröjning eller ekonomiska förluster

se även:
engelsk term: risk analysis
definition:

an analysis of risks for a given system, taking into account all design factors and working conditions that may affect safety or the environment or cause delay or economic loss

dansk term: risikoanalyse
definition:

en analyse af et systems risici, som tager hensyn til alle designfaktorer og arbejdsforhold, der kan have indflydelse på sikkerhed, miljø, forsinkelse eller økonomiske tab

isländsk term: áhættumat
definition:

greining á áhættum í ákveðnu kerfi þar sem tekið er tillit til allra hönnunarþátta og starfsaðstæðna sem gætu haft áhrif á öryggi eða umhverfi eða valdið töfum eða fjárhagstjóni

norsk term: risikoanalyse
definition:

en analyse av risiko for et gitt system der en tar hensyn til alle utforming og arbeidsbetingelser som kan påvirke sikkerhet, omgivelser, forsinkelse og økonomisk tap

finsk term: riskianalyysi
definition:

riskien arviointia tietylle järjestelmälle, ottaen huomioon kaikki suunnittelutekijät ja toimintaolosuhteet, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen, ympäristöön tai aiheuttaa viivästymistä tai taloudellisia menetyksiä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012