Ikon för Rikstermbanken

restidsberäkning

svensk term (rek.): restidsberäkning
svensk term (acc.): restidsskattning
definition:

beräkning av den förväntade restiden för en given resa, färdväg eller vägsträcka

se även:
engelska termer: travel time estimation
travel time computation
definition:

calculation of the expected travel time for a given trip, route or road section

danska termer: rejsetidsestimering
rejsetidsberegning
definition:

beregning af den forventede rejsetid for en given rejse, rute eller strækning

isländsk term: áætlaður ferðatími
definition:

útreikningur á áætluðum ferðatíma á ákveðinni ferð, leið eða vegarkafla

norsk term: reisetidsberegning
definition:

beregning av den forventete reisetid for en gitt reise, rute eller vegstrekning

finsk term: matka-ajan arviointi
definition:

määritellyn matkan, reitin tai tieosuuden todennäköisen matka-ajan laskenta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012