Ikon för Rikstermbanken

reseplaneringsstöd

svensk term (rek.): reseplaneringsstöd
förklaring:

Att tillhandahålla information om resealternativ såsom färdmedel, färdvägar, restid, kostnader och miljöpåverkan.

se även:
engelska termer: travel planning assistance
journey planning assistance
förklaring:

Providing information regarding travel alternatives, such as travel mode, routes, travel time, costs or environmental impact.

danska termer: rejseplanlægningsassistance
støtte til rejseplanlægning
definition:

information om rejsealternativer som fx transportform, ruter, rejsetid, omkostinger eller miljøpåvirkninger

isländsk term: aðstoð við skipulagningu ferðar
definition:

að veita upplýsingar um ferðakosti, t.d. tegund farartækis, ferðaleið, áætlanir, tímasetningar, kostnað og umhverfisáhrif

norsk term: støtte til reiseplanlegging
förklaring:

Framskaffe informasjon om ulike reisemuligheter som for eksempel reisemiddel, ruter, reisetid, kostnader eller miljøkonsekvenser.

finsk term: matkansuunnitteluapu
definition:

tiedon tarjoaminen matkavaihtoehdoista kuten kulkumuodoista, reiteistä, matka-ajoista, kustannuksista ja ympäristövaikutuksista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012