Ikon för Rikstermbanken

registrering av vägförhållanden

svensk term (rek): registrering av vägförhållanden
definition:

registrering av vägförhållanden av betydelse för olycks- eller funktionsanalys mha. ombordutrustning

se även:
engelsk term: road status recording
definition:

recording of road data of relevance for accident or performance analysis, using on-board equipment

dansk term: registrering af vejtilstand
definition:

opsamling af vejdata (i køretøjet) af relevans for uhelds- eller funktionsanalyser

isländsk term: skráning á ástandi vega
definition:

skráning upplýsinga um veg sem skipta máli fyrir sundurgreiningu á slysum eða afköstum, með búnaði um borð

norsk term: registrering av vegtilstand
definition:

registrering av aktuell vegtilstand med betydning for ulykkes- eller funksjonsanalyser ved hjelp av utstyr i kjøretøyet

finsk term: tietietojen ajoneuvotallennus
definition:

tietä koskevan onnettomuus- ja toiminta-analyysin kannalta olennaisen tiedon tallentaminen ajoneuvolaitteiden avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012