Ikon för Rikstermbanken

praktisk kapacitet

svensk term (rek.): praktisk kapacitet
svensk term (acc.): funktionell kapacitet
definition:

det lämpliga antalet passagerare som fordonet kan transportera, definierat av operatören

se även:
engelsk term: operational capacity
definition:

the appropriate maximum number of passengers in a vehicle defined by the operator

dansk term: driftskapacitet
definition:

det passende maksimale antal passagerer i et køretøj som defineret af operatøren

isländsk term: nýting í rekstri
definition:

viðeigandi hámarksfjöldi farþega í farartæki skilgreindur af rekstraraðila

norska termer: funksjonell kapasitet
operasjonell kapasitet
definition:

det passende maksimale antall passasjerer som et kollektivkjøretøy kan transportere definert av operatøren

finsk term: toiminnallinen kapasiteetti
definition:

operaattorin määrittelemä ajoneuvon suurin sopiva matkustajamäärä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012