Ikon för Rikstermbanken

platt avgiftssystem

svensk term (rek.): platt avgiftssystem
svensk term (acc.): icke differentierat avgiftssystem
definition:

avgiftsstruktur där avgiften är oberoende av kriterier, såsom resans längd eller tid på dygnet

se även:
engelsk term: flat fare system
definition:

a fare system where the defined fee is independent of criteria such as distance travelled or the time of the day

dansk term: fladt takstsystem
definition:

takstsystem hvor afgiften er uafhængig af kriterier som fx rejseafstand og tidspunkt på dagen

isländsk term: fast gjaldskrárkerfi
definition:

gjaldskrárkerfi þar sem fargjaldið er óháð forsendum á borð við vegalengd eða tíma dags

norsk term: takstsystem med flate takster
definition:

et takstsystem der den gitte avgiften er uavhengig av kriteria som f.eks. utkjørt distanse eller tidspunkt på dagen

finsk term: tasataksajärjestelmä
definition:

tariffijärjestelmä, jossa määritellyt maksut ovat riippumattomia tekijöistä kuten matkan pituus tai ajankohta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012