Ikon för Rikstermbanken

platstest

svensk term (rek): platstest
svensk term (acc): SAT
definition:

formellt test, beskrivet i kontrakt, utfört på plats där systemet ska vara i drift där leverantören bevisar för köparen att en produkt, en process eller en tjänst fungerar såsom begärt i dess riktiga driftsmiljö

se även:
engelska termer: site acceptance test
SAT
definition:

a formal test, referred to by a contract, performed at the site of implementation whereby the supplier proves to the buyer that a product, a process or a service performs as required in the real operating environment

danska termer: installationsafprøvning
SAT
definition:

en kontraktlig formel afprøvning udført på installationsstedet, hvorved leverandøren beviser for køberen, at et produkt, en proces eller en tjeneste yder som krævet i det faktiske driftsmiljø

isländsk term: staðbundin virkniprófun
definition:

formleg prófun sem vísað er til í samningi og gerð er á staðnum þar sem birgir sýnir kaupanda fram á í hermi sem líkir eftir vinnuasðstæðum að vara, ferli eða þjónusta virki eins og til er ætlast í eðlilegu umhverfi

norska termer: akseptansetest på stedet
SAT
definition:

en formell test, som beskrevet i en kontrakt, utført på det aktuelle stedet der leverandøren viser kjøperen at et produkt, en prosess eller en tjeneste fungerer i forhold til definerte krav i et virkelig driftsmiljø

finska termer: käyttöönottotesti
käyttöönottotarkastus
definition:

käyttöönottopaikassa suoritettava sopimuksen mukainen määrämuotoinen koestus, jossa toimittaja todistaa ostajalle tuotteen, menetelmän tai palvelun toimivan todellisissa olosuhteissa vaatimusten mukaisesti

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012