Ikon för Rikstermbanken

planering och drift av kollektivtrafik

svensk term (rek.): planering och drift av kollektivtrafik
svenska termer (acc.): intelligenta transportsystem och tjänster
intelligenta transportsystem,
definition:

hantering av kollektivtrafik inklusive planering av linjenät, tidtabeller, taxor, betalsystem, fordon, terminaler, depåer, passagerarinformation etc.

se även:
engelska termer: public transport management
transit management
definition:

management of public transport, including planning of routes, timetables, tariffs, payment systems, fleet, terminals, depots, passenger information, etc.

danska termer: ledelse af kollektiv trafik
styring af kollektiv trafik (1)
definition:

styring af kollektiv trafik, inklusive planlægning af ruter, tidstabeller, takster, betalingssystemer, remiser, passagerinformation etc.

isländsk term: umsjón með almenningssamgöngum
definition:

umsjón með almenningssamgöngum, þar með talin skipulag akstursleiða, áætlanir, gjaldskrá, greiðslukerfi, bifreiðafloti, skiptistöðvar, birgðageymslur, upplýsingar til farþega o.s.frv.

norsk term: styring av kollektivtransport
definition:

styring av kollektivtransport, inkludert planlegging av ruter, tidtabeller, takster, betalingssystemer, flåte, terminaler, depoter, informasjon til passasjerene etc.

finsk term: joukkoliikenteen hallinta
definition:

joukkoliikenteen hallinta, mukaan lukien reittisuunnittelu, aikataulut, tariffit, maksujärjestelmät, kalusto, terminaalit, varikot, matkustajainformaatio jne.

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012