Ikon för Rikstermbanken

passagerarinformation

svensk term (rek.): passagerarinformation
svensk term (acc.): trafikantinformation
definition:

information till användare av kollektiva färdmedel vid hållplatser och terminaler, ombord på fordon, på internet etc.

se även:
engelska termer: passenger information
traveller information
definition:

information provided to users of public transport at stops, terminals, on board vehicles, on the Internet, etc.

dansk term: passagerinformation
definition:

information til brugerne af kollektiv trafik ved stoppesteder, på terminaler, i køretøjer, på internettet etc.

isländsk term: upplýsingar til farþega
definition:

upplýsingar ætlaðar þeim sem nýta sér opinber samgöngutæki á biðstöðvum, umferðarmiðstöðvum, um borð í almenningsfarartækjum, á Netinu o.s.frv.

norsk term: passasjerinformasjon
definition:

informasjon til brukere av kollektivtransport ved holdeplasser, terminaler, ombord på kjøretøyene, på internett etc.

finska termer: tiedot matkustajille
matkustajainformaatio
definition:

tiedot joukkoliikenteen käyttäjille pysäkeillä, terminaaleissa, ajoneuvoissa, Internetissä jne.

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012