Ikon för Rikstermbanken

pålitlighet

svensk term (rek): pålitlighet
definition:

förmågan hos ett system att utföra och bibehålla dess funktioner under såväl normala som oförutsedda förhållanden

se även:
engelsk term: reliability
definition:

the ability of a system to perform and maintain its functions in normal as well as unexpected circumstances

dansk term: pålidelighed
definition:

et systems evne til at fungere og opretholde sine funktioner i såvel normale som uventede omstændigheder

isländsk term: áreiðanleiki
definition:

geta kerfis til að starfa og viðhalda virkni sinni við bæði eðlilegar og óvæntar aðstæður

norsk term: pålitelighet
definition:

et systems evne til å utføre og beholde dets funksjoner under normale så vel som uventede forhold

finsk term: luotettavuus
definition:

järjestelmän kyky toimia ja säilyttää toimintakykynsä tavanomaisissa ja odottamattomissa olosuhteissa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012