Ikon för Rikstermbanken

påfartsstyrning

svensk term (rek.): påfartsstyrning
svenska termer (acc.): påfartsreglering
rampreglering
definition:

genomförande av tidsstyrd eller fordonsstyrd signalreglering av en ramp för att styra påfartstrafiken så att trafikflödet på huvudvägen gynnas eller för att förbättra trafikflödet i nätverket

se även:
engelska termer: ramp control
ramp metering, motorway access control, ramp metreing, motorway access control, ramp management
definition:

implementation of fixed or adaptive signal control measures on a ramp to control the traffic entering the main road in order to enhance the main road traffic flow or the network performance

danska termer: rampedosering
rampekontrol
definition:

implementering af tidsstyret eller adaptiv signalregulering på en tilkørselsrampe mhp. at regulere den trafik, der kører ind på motorvejen/hovedvejen for at forbedre trafikafviklingen der eller for generelt at forbedre vejnettets ydelse

isländsk term: aðreinarstjórnun
definition:

uppsetning á föstum eða breytanlegum ljósmerkjabúnaði á aðrein til að stýra umferð sem fer inn á aðalveg til að tryggja eðlilegt umferðarflæði

norska termer: rampekontroll
tilfartskontroll
definition:

gjennomføring av tidsstyrt eller adaptiv signalregulering på en rampe med det formål å kontrollere trafikken som kjører inn på hovedvegen for å bedre avviklingen på hovedvegen eller i vegnettet

finsk term: ramppiohjaus
definition:

kiinteäajoituksisten tai mukautuvien valo-ohjaustoimien toteuttaminen rampilla päätielle liittyvän liikenteen säätelemiseksi päätien liikennevirran tai liikenneverkon toimivuuden parantamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012