Ikon för Rikstermbanken

nödanrop

svensk term (rek.): nödanrop
svensk term (acc.): larmsamtal
definition:

anrop från fordon eller vägkantsutrustning till relevant instans för att larma om en nödsituation

se även:
engelsk term: emergency call
definition:

call via on-board or roadside equipment to the relevant operator to report an emergency situation

dansk term: nødkald
definition:

opkald via køretøjsbaseret udstyr eller vejsideudstyr til den relevante driftsholder for at rapportere en nødsituation

isländsk term: neyðarhringing
definition:

hringing með búnaði um borð eða við veg til neyðaraðila til að tilkynna neyðarástand

norsk term: nødanrop
definition:

anrop via utstyr i kjøretøyet eller langs vegen til relevant operatør for å melde fra om en nødsituasjon

finsk term: hätäilmoitus
definition:

ajoneuvo- tai tienvarsilaitteen avulla annettu ilmoitus asiaankuuluvalle operaattorille hätätilanteesta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012