Ikon för Rikstermbanken

lokalt bestämd ruttanvisning

svensk term (rek): lokalt bestämd ruttanvisning
svensk term (acc): lokal färdvägsledning
definition:

färdvägsledning där anvisningarna bestäms av utrustning och data i fordonet, t.ex. vägarbetsinformation

se även:
engelsk term: locally determined route guidance
definition:

route guidance where instructions are determined using on-board equipment and databases e.g. road network information

danska termer: køretøjsbestemt rutevejledning
autonom rutevejledning
lokalbestemt rutevejledning
definition:

rutevejledning, hvor instruktioner fastlægges ved anvendelse af udstyr og databaser i køretøjet

isländsk term: leiðsögn sem skilgreind er á staðnum
definition:

leiðsögn þar sem upplýsingar eru skilgreindar af búnaði um borð og gagnagrunnum, t.d. um vegavinnu

norsk term: lokalbestemt ruteveiledning
definition:

ruteveiledning der instruksjoner blir bestemt ved hjelp av utstyr og databaser i kjøretøyet for eksempel informasjon om vegnettet

finsk term: paikallinen reittiopastus
definition:

reittiopastus, jossa ohjeet määritellään ajoneuvolaitteen ja tietokantojen, kuten esim. tieverkostotietojen avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012