Ikon för Rikstermbanken

larmhantering

svensk term (rek.): larmhantering
svensk term (acc.): nödanropshantering
definition:

åtgärder för att motta och identifiera ett larm (nödanrop) och initiera samt styra erforderliga åtgärder

se även:
engelska termer: emergency call management
e-call management
definition:

activities to receive and identify an emergency call and to initiate and manage the proper measures to respond to it

dansk term: håndtering af nødkald
definition:

aktiviteter til at modtage og identificere et nødkald samt at gennemføre de nødvendige foranstaltninger som reaktion på det

isländsk term: umsjón neyðarhringinga
definition:

starfsemi sem snýst um að taka við og skilgreina neyðarhringingar og að hrinda af stað og stýra viðeigandi viðbrögðum

norsk term: håndtering av nødanrop
definition:

aktiviteter knyttet til mottak og identifisering av anrop fra nødtelefoner samt initiering av nødvendige tiltak i forhold til anropet

finsk term: hätäilmoitusten hallinta
definition:

hätäilmoitusten vastaanottaminen ja tunnistaminen sekä tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012