Ikon för Rikstermbanken

kvantitativ riskanalys

svensk term (rek.): kvantitativ riskanalys
definition:

matematisk modell där risken är beräknad utifrån kvantifierade sannolikheter och den kvantifierade effekten av konsekvenserna av oväntade händelser

se även:
engelsk term: quantitative risk analysis
definition:

a mathematical model, where the risk is calculated based on quantified probabilities and the quantified realisation of the consequences of the unwanted events

dansk term: kvantitativ risikoanalyse
definition:

en matematisk model, hvor risiko beregnes på grundlag af kvantificerede sansynligheder og den kvantificerede konsekvens af de uønskede hændelser

isländsk term: megindlegt áhættumat
definition:

stærðfræðilíkan þar sem áhættan er reiknuð út á grundvelli megindlegra líkinda og megindlegum afleiðingum þess að óæskilegir atburðir eiga sér stað

norsk term: kvantitativ risikoanalyse
definition:

en matematisk modell der risikoen blir beregnet basert på kvantifiserte sannsynligheter og konsekvenser av uønskede hendelser

finska termer: kvantitatiivinen riskianalyysi
määrällinen riskianalyysi
definition:

matemaattinen malli, jossa riski arvioidaan ei-toivottujen tapahtumien määriteltyjen todennäköisyyksien ja seurausten avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012