Ikon för Rikstermbanken

kritisk lucka

svensk term (rek.): kritisk lucka
definition:

den minsta tidsluckan mellan två successiva fordon i en konflikterande trafikström som behövs för att en förare, i medeltal, ska ansluta sig till eller korsa trafikströmmen

se även:
engelska termer: critical gap
critical acceptance gap
definition:

the minimum time gap between successive vehicles in a conflicting traffic stream required by an average driver to enter or cross that stream

dansk term: kritisk tidsgab
definition:

minimumstidgab, mellem efter hinanden følgende køretøjer i en konfliktende trafikstrøm, som kræves, for at en gennemsnitlig chauffør kan trække ind i eller krydse den trafikstrøm

isländsk term: krítískt bil
definition:

það lágmarks tímabil á milli tveggja farartækja í röð í tveimur umferðarstraum sem stangast á sem meðalbílstjóri þarf til þess að komast inn í eða í gegnum strauminn

norsk term: kritisk tidsluke
definition:

minimum tidsluke mellom påfølgende kjøretøy i en konflikterende trafikkstrøm, som en gjennomsnittlig fører trenger for å kjøre inn i eller krysse denne trafikkstrømmen

finska termer: kriittinen aikaväli
keskimääräinen käyttökelpoinen aikaväli
definition:

kahden törmäysuhkaisessa liikennevirrassa olevan peräkkäisen ajoneuvon välillä oleva pienin aikaväli, jolla keskivertokuljettaja pystyy liittymään tai ylittämään kyseisen liikennevirran

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012