Ikon för Rikstermbanken

tidslucka

svensk term (rek.): tidslucka
svensk term (acc.): tidsgap
definition:

tidsintervallet mellan två efterföljande fordon mätt från bak till front, när dessa passerar ett snitt

se även:
engelska termer: gap (1)
time gap
definition:

the time interval between two successive vehicles passing a point measured from back to front

dansk term: Tidsgab
definition:

tidsintervallet mellem to efterfølgende køretøjer som passerer et punkt, målt fra bagende til front

isländska termer: bil
tímabil
definition:

tímabilið milli tveggja farartækja sem fara fram hjá stað mælt frá afturenda til framenda

norska termer: tidsavstand
tidsgap
definition:

tidsintervallet mellom to kjøretøy som kjører etter hverandre, målt fra bakende til framende

finsk term: nettoaikaväli
definition:

kahden peräkkäisen ajoneuvon aikaero perästä keulaan näiden ohittaessa tietyn pisteen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012