Ikon för Rikstermbanken

kooperativt förarstöd för körfältsbyte

svensk term (rek): kooperativt förarstöd för körfältsbyte
definition:

förarassistans för att genomföra ett säkert körfältsbyte baserat på information från fordon i närheten

se även:
engelsk term: cooperative lane change assistance
definition:

guidance to the driver in order to perform safe lane change based on information from nearby vehicles

dansk term: samordnet vogbaneskift
definition:

støtte til en fører mhp. at udføre sikkert vognbaneskift baseret på information fra køretøjer i nærheden

isländsk term: samræmd aðstoð við skipti á akreinum
definition:

leiðbeiningar til ökumanns til að tryggja að öruggt sé að skipta um akrein á grundvelli upplýsinga frá nærstöddum farartækjum

norsk term: kooperativ støtte til skifte av kjørefelt
definition:

veiledning til føreren for å utføre et sikkert feltskifte basert på informasjon fra kjøretøy i nærheten

finsk term: yhteistoiminnallinen kaistanvaihtotuki
definition:

kuljettajan opastaminen turvalliseen kaistanvaihtoon läheisistä ajoneuvoista saatavan tiedon perusteella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012