Ikon för Rikstermbanken

kooperativ varning för kollision framåt

svensk term (rek.): kooperativ varning för kollision framåt
definition:

information till föraren baserad på samarbete mellan fordon om risker för en kollision nedströms

se även:
engelsk term: cooperative forward collision risk warning
definition:

information to the driver based on communication between vehicles about risk of a collision ahead

dansk term: samordnet advarsel om nedstrøms kollisionsrisiko
definition:

information til føreren, baseret på kommunikation mellem køretøjer, om risikoen for en nedstrøms kollision

isländsk term: samhæfð viðvörun um hættu á árekstri frá umferð á móti
definition:

upplýsingar til ökumanns á grundvelli fjarskipta á milli farartækja um hættu á árekstri frá umferð á móti

norsk term: kooperativ varsel om fare for nedstrøms kollisjon
definition:

informasjon til føreren om fare for nedstrøms kollisjon basert på kommunikasjon mellom kjøretøy

finsk term: yhteistoiminnallinen varoitus edessä olevasta törmäysuhasta
definition:

tiedotus kuljettajalle myötävirrassa olevasta törmäysuhasta ajoneuvojen välisen tiedonvaihdon perusteella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012