Ikon för Rikstermbanken

kooperativ varning för kollision

svensk term (rek.): kooperativ varning för kollision
definition:

information till föraren – baserad på kommunikation mellan fordon eller mellan fordon och infrastruktur – om risk för kollision

se även:
engelsk term: cooperative collision risk warning
definition:

information to the driver based on communication between vehicles or between vehicles and infrastructure about risk of collision

dansk term: samordnet advarsel om kollisionsrisiko
definition:

information til føreren, baseret på kommunikation mellem køretøjer eller mellem køretøjer og infrastruktur, om kollisionsrisiko

isländsk term: samhæfðar viðvaranir um hættu á árekstri
definition:

upplýsingar til ökumanns á grundvelli fjarskipta á milli farartækja eða milli farartækja og innviða um hættu á árekstri

norska termer: kooperativ varsel om fare for kollisjon
kooperativ varsel om kollisjonsrisiko
definition:

informasjon til føreren om fare for kollisjon basert på kommunikasjon mellom kjøretøy, og mellom kjøretøy og infrastruktur

finsk term: yhteistoiminnallinen varoitus törmäysuhasta
definition:

tiedotus kuljettajalle törmäysvaarasta ajoneuvojen tai ajoneuvojen ja infrastruktuurin välisen tiedonvaihdon perusteella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012