Ikon för Rikstermbanken

kontantkort

svensk term (rek.): kontantkort
svenska termer (acc.): elektronisk börs,
elektronisk plånbok
definition:

användning av ett IC-kort (integrerat kretskort) eller motsvarande, som kan lagra, motta, utge och skydda digitala värdeenheter som har sin motsvarighet i kontanter

se även:
engelsk term: electronic purse
definition:

an applicationon an IC-card (integrated circuit card) or a similar device that can store, credit, debit and protect electronic values having their equivalent in money

danska termer: elektronisk pung
pengekort
definition:

en anvendelse på et IC-kort (chipkort) eller tilsvarende som kan opbevare, kreditere, debitere og beskytte elektroniske værdier, der modsvarer penge

isländsk term: rafræn pyngja
definition:

það að nota IC-kort (rafrænt lykilkort) eða áþekkan búnað sem getur vistað, greitt inn eða út og verndað rafræn verðmæti sem eru jafngildi peninga

norska termer: elektronisk lommebok
kontantkort
småpengekort
definition:

en applikasjon på et IC-kort (chipkort) eller en lignende enhet, som kan oppbevare, kreditere, debitere og beskytte elektroniske verdier som tilsvarer kontanter

finsk term: elektroninen kukkaro
definition:

sovellus älykortilla tai muulla vastaavalla laitteella, joka mahdollistaa elektronisten rahaa vastaavien arvojen säilyttämisen, tallettamisen, veloittamisen ja suojaamisen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012