Ikon för Rikstermbanken

applikation

svensk term (rek.): applikation
definition:

installerat system eller tjänst som arbetar under verkliga förhållanden för att utföra en särskild uppgift

se även:
engelsk term: application
definition:

a system or a service as installed and operating in a real environment in order to fulfil a specific task

dansk term: applikation
definition:

et system eller en service som det/den er installeret og drevet i det virkelige miljø for at udføre en specifik opgave

isländsk term: notkun
definition:

kerfi eða þjónusta eins og hún er sett upp og virkar í raunumhverfi

norsk term: applikasjon
definition:

et system eller en tjeneste slik det/den er installert og fungerer i virkelige omgivelser for å utføre en spesifikk oppgave

finsk term: sovellus
definition:

todelliseen käyttöympäristöön asennettu toimiva järjestelmä tai palvelu tietyn tehtävän suorittamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012