Ikon för Rikstermbanken

kommunikationsarkitektur

svensk term (rek): kommunikationsarkitektur
svensk term (acc): datautbytesarkitektur
definition:

beskrivning av en uppsättning protokoll som tillsammans utgör ett kommunikationssystem för delfunktionerna i en definierad systemmiljö

se även:
engelsk term: data communication architecture
definition:

a description of a set of protocols together providing a communication system for the sub functions in a defined environment

danska termer: datakommunikationsarkitektur
kommunikationsarkitektur
definition:

en beskrivelse af de protokoller, som tilsammen udgør et kommunikationssystem for delfunktionerne i et defineret teknisk miljø

isländsk term: gagnamiðlunarskipulag
definition:

lýsing á safni samskiptareglna sem saman mynda samskiptakerfi fyrir undiraðgerðir í skilgreindu umhverfi

norsk term: arkitektur for datakommunikasjon
definition:

en beskrivelse av en gruppe protokoller som tilsammen utgjør et kommunikasjonssystem for underfunksjonene i et definert teknisk miljø

finsk term: tietoliikennearkkitehtuuri
definition:

sen protokollajoukon kuvaus, joka muodostaa osatoimintojen viestintäjärjestelmän määritellyssä ympäristössä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012