Ikon för Rikstermbanken

integrerad betalning

svensk term (rek.): integrerad betalning
svensk term (acc.): samordnad betalning
definition:

användningen av samma betalmedel för olika tjänster baserad på avtal mellan berörda utfärdare och tjänsteleverantörer

se även:
engelsk term: integrated payment
definition:

the use of the same payment means for various services, based on agreements between the issuers and service providers involved

dansk term: integreret betaling
definition:

anvendelse af de samme betalingsmidler for forskellige service, baseret på aftaler mellem de involverede udstedere og serviceudbydere

isländsk term: samþætt greiðsla
definition:

notkun sömu greiðsluleiðar fyrir þjónustu af ýmsu tagi á grundvelli samninga milli útgefenda og þjónustuveitenda sem hlut eiga að máli

norsk term: integrert betaling
definition:

bruken av samme betalingsmiddel for ulike tjenester, basert på en avtale mellom involverte utstedere og tjenesteytere

finsk term: integroitu maksaminen
definition:

saman maksuvälineen käyttö erilaisten palveluiden maksamiseen, perustuen sopimuksiin asianomaisten liikkeellelaskijoiden ja palveluntarjoajien välillä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012