Ikon för Rikstermbanken

information om intressant plats

svensk term (rek.): information om intressant plats
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om intressanta platser längs färdvägen såsom bensinstationer, restauranger etc.

se även:
engelska termer: point of interest information
POI information
definition:

information to drivers via on-board equipment on local services and facilities along the road

danska termer: information om interessepunkt
POI information
definition:

information til førere, via køretøjsbaseret udstyr, om lokale tjenester og faciliteter langs vejen

isländsk term: upplýsingar um áhugaverða staði
definition:

upplýsingar til ökumanns með búnaði um borð um staðbundna þjónustu og aðstöðu meðfram veginum

norska termer: informasjon om tjenester og punkter av interesse
POI informasjon
definition:

informasjon til føreren ved hjelp av utstyr i bilen om lokale tjenester og anlegg langs vegen

finsk term: tiedotus kiinnostavista kohteista
definition:

tiedotus kuljettajalle ajoneuvolaitteen avulla palvelu- ja muusta tarjonnasta tien varrella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012