Ikon för Rikstermbanken

information om egenskaper hos farligt gods

svensk term (rek.): information om egenskaper hos farligt gods
definition:

information om egenskaper hos, och hanteringshandledning för, farligt gods

se även:
engelska termer: dangerous goods characteristics information
dangerous materials characteristics information
definition:

information about the nature of and the handling procedures for dangerous goods

danska termer: information om egenskaber for farligt gods
0
definition:

information om egenskaber og håndteringsprocedurer for farligt gods

isländsk term: upplýsingar um eiginleika hættulegs farms
definition:

upplýsingar um eiginleika og meðferðarreglur vegna hættulegs farms

norsk term: informasjon om egenskaper ved farlig gods
definition:

informasjon om egenskapene til og behandlingsinstruksjoner for farlig gods

finsk term: vaarallisten aineiden ominaistiedot
definition:

vaarallisten aineiden ominaisuuksia ja käsittelyä koskevat tiedot

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012