Ikon för Rikstermbanken

individuell restidsberäkning

svensk term (rek.): individuell restidsberäkning
definition:

beräkning av den förväntade restiden för en given resa, färdväg eller vägsträcka och ett särskilt fordon eller person

se även:
engelsk term: individual travel time estimation
definition:

calculation of the expected travel time for a given trip, route or road section and for a specific vehicle or individual

dansk term: individuel rejsetidsestimering
definition:

beregning af den forventede rejsetid for en given rejse, rute eller strækning og for et bestemt køretøj eller individ

isländsk term: einstaklingsbundin áætlun á ferðatíma
definition:

útreikningur á áætluðum ferðatíma á ákveðinni ferð, leið fyrir ákveðið farartæki eða einstakling

norsk term: estimering av individuell reisetid
definition:

beregning av forventet reisetid for en gitt reise, rute eller vegstrekning og for et bestemt kjøretøy eller individ

finsk term: yksilöllisen matka-ajan arviointi
definition:

yksittäisen ajoneuvon tai henkilön tietyn matkan, reitin tai tieosuuden todennäköisen matka-ajan laskenta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012