Ikon för Rikstermbanken

icke rusningstid

svensk term (rek.): icke rusningstid
definition:

tidsperioder utanför rusningstid

se även:
engelsk term: off-peak time
definition:

time periods outside peak time

dansk term: mellem myldretider
definition:

perioder hvori spidstidspunkt ikke indgår

isländsk term: utan hámarksálagstíma
definition:

tímabil utan hámarksálagstíma

norsk term: utenom rushtid
definition:

tidsperioder utenfor rushtid

finsk term: vähäisen liikenteen aika
definition:

ruuhka-ajan ulkopuoliset ajanjaksot

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012