Ikon för Rikstermbanken

rusningstid

svensk term (rek.): rusningstid
definition:

tidsperiod under en bestämd tidsperiod med den högsta trafikefterfrågan baserat på definierade kriterier

engelska termer: peak time
rush hours, peak
definition:

time within a specified period with the highest traffic demand based on defined criteria

danska termer: spidstidspunkt
peak time
definition:

nærmere defineret tidspunkt, hvor transportbehovet er størst, inden for en given periode

isländsk term: hámarksálagstími
definition:

tími innan skilgreinds tímabils þegar umferðarálagið er mest á grundvelli skilgreindra viðmiða

norsk term: rushtid
definition:

tidsperiode i løpet av en bestemt tidsperiode med den høyeste trafikketterspørselen basert på definerte kriterier

finsk term: ruuhka-aika
definition:

aika tietyn ajanjakson aikana, jolloin liikenteen kysyntä on tiettyjen kriteerien mukaan suurin

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012