Ikon för Rikstermbanken

hastighetsgräns

svensk term (rek.): hastighetsgräns
definition:

den högsta tillåtna hastigheten för en,flera eller alla fordonskategorier för ett givet vägavsnitt

se även:
engelsk term: speed limit
definition:

the maximum speed allowed for one, more or all vehicle categories on a given road section

dansk term: hastighedsbegrænsning
definition:

maksimal tilladt hastighed på en vejstrækning for en, flere eller alle køretøjskategorier

isländsk term: hraðatakmörk
definition:

leyfður hámarkshraði fyrir einn, fleiri eða alla flokka farartækja á tilgreindum vegarkafla

norska termer: fartsgrense
hastighetsgrense
definition:

den høyeste tillatte hastighet for en, flere eller alle kategorier av kjøretøy på en vegstrekning

finsk term: nopeusrajoitus
definition:

suurin tieosuudella sallittu nopeus yhdelle, usealle tai kaikille ajoneuvoluokille

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012