Ikon för Rikstermbanken

hastighet vid fritt flöde

svensk term (rek.): hastighet vid fritt flöde
definition:

den genomsnittliga hastigheten för fordon under trafiksituationer med fritt rullande trafik

se även:
engelsk term: free flow speed
definition:

the average speed of vehicles under free-flow conditions

dansk term: hastighed ved fri trafikafvikling
definition:

gennemsnitlig hastighed for køretøjer ved flydende trafikforhold

isländsk term: frjáls flæðishraði
definition:

meðalhraði farartækja við aðstæður frjáls flæðis

norska termer: fri hastighet
hastighet ved fri flyt
definition:

gjennomsnittlig hastighet for kjøretøy ved fri flyt i avviklingen

finsk term: vapaan liikennevirran nopeus
definition:

vapaiden ajoneuvojen keskimääräinen ajonopeus

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012