Ikon för Rikstermbanken

hantering av farligt gods (1)

svensk term (rek.): hantering av farligt gods (1)
definition:

aktiviteter för att hantera och kontrollera transporter av farligt gods

se även:
engelska termer: dangerous goods management
dangerous materials management
definition:

activities to manage and control the transport of dangerous goods

dansk term: håndtering af farligt gods
definition:

handlinger rettet mod håndtering og styring af transport med farligt gods

isländsk term: umsjón með hættulegum farmi
definition:

starfsemi sem snýst um að stjórna og stýra flutningi hættulegs farms

norsk term: håndtering av farlig gods
definition:

aktiviteter knyttet til styring og kontroll av transport av farlig gods

finsk term: vaarallisten aineiden kuljetuksen hallinta
definition:

toimet vaarallisten aineiden kuljetusten hallitsemiseksi ja ohjaamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012