Ikon för Rikstermbanken

grön våg

svensk term (rek.): grön våg
definition:

samordning av trafiksignaler med syfte att trafik med en viss hastighet ska möta grönt i alla trafiksignaler

se även:
engelsk term: green wave
definition:

coordination of traffic signals to ensure that traffic flow driving at a certain speed will face only green traffic signals

dansk term: grøn bølge
definition:

samordning af vejsignalanlæg mhp. at sikre, at en trafikstrøm der bevæger sig med en bestemt hastighed kun vil møde grønt lys

isländsk term: græn bylgja
definition:

samstilling umferðarljósa til þess að tryggja að umferðarstraumur á ákveðnum hraða fái bara græn ljós á leiðinni

norsk term: grønn bølge
definition:

samkjøring av trafikksignaler for å sikre at en trafikkstrøm med en viss hastighet vil møte grønt i alle signalanlegg

finsk term: vihreä aalto
definition:

liikennevalojen yhteenkytkentä niin, että edetessään tietyllä nopeudella liikennevirta kohtaa vain vihreitä valoja

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012