Ikon för Rikstermbanken

genomsnittlig reshastighet

svensk term (rek.): genomsnittlig reshastighet
definition:

det totala avståndet tillryggalagt för alla beaktade fordon dividerat med summan av de individuella restiderna, dvs. det harmoniska medelvärdet av individuella reshastigheter

se även:
engelsk term: average travel speed
definition:

the total distance travelled by all considered vehicles divided by the sum of individual travel times, i.e. the harmonic mean of individual travel speeds

dansk term: gennemsnitlig rejsehastighed
definition:

den totale distance, som alle betragtede køretøjer bevæger sig, divideret med summen af individuelle rejsetider, dvs. harmonisk middel af individuelle rejsehastigheder

isländsk term: meðalferðahraði
definition:

heildarvegalengd allra farartækja sem reiknað er með, deilt með samanlögðum ferðatíma, það er samræmt meðaltal einstaklingsbundins ökuhraða

norsk term: gjennomsnittlig reisehastighet
definition:

den totale distansen som alle betraktede kjøretøy beveger seg dividert med summen av de individuelle reisetidene, dvs. harmonisk middel av individuelle reisehastigheter

finsk term: keskimatkanopeus
definition:

kaikkien tai tiettyyn ajoneuvoryhmän kuuluvien ajoneuvojen tietyllä tieosalla kulkemien matkojen summan ja niiden matka-aikojen summan osamäärä tiettynä ajanjaksona, so. matkanopeuksien harmoninen keskiarvo

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012