Ikon för Rikstermbanken

genomsnittlig länkhastighet

svensk term (rek): genomsnittlig länkhastighet
definition:

längden på vägsträckan dividerad med den genomsnittliga restiden för fordonen på sträckan, dvs. det harmoniska medelvärdet av individuella länkhastigheter

se även:
engelska termer: average section speed
space mean speed, space mean speed, harmonic mean speed
definition:

the length of a road section divided by the average travel time of the vehicles on that section, i.e. the harmonic mean of individual section speeds

danska termer: gennemsnitlig strækningshastighed
strækningsmiddelhastighed
definition:

længden af en vejstrækning divideret med den gennemsnitlige rejsetid for køretøjer på strækningen, dvs. harmonisk middel af individuelle strækningshastigheder

isländsk term: meðalhraði á vegarkafla
definition:

lengd vegarkafla deilt með meðalferðatíma farartækis á þeim kafla, þ.e. meðaltal hraða á einstökum köflum

norsk term: gjennomsnittlig strekningshastighet
definition:

lengden av en vegstrekning dividert med gjennomsnittlig reisetid for kjøretøy på strekningen, dvs. harmonisk middel av individuelle strekningshastigheter

finsk term: keski-määräinen tieosanopeus
definition:

tieosan pituuden ja ajoneuvojen tieosaan käyttämien matka-aikojen keskiarvon osamäärä, so. tieosanopeuksien harmoninen keskiarvo

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012