Ikon för Rikstermbanken

fysisk arkitektur

svensk term (rek.): fysisk arkitektur
definition:

beskrivning av hela den fysiska uppbyggnaden av ett system, inklusive uppdelning i delsystem, vanligen med målet att ge friheten att välja olika tekniska lösningar

se även:
engelsk term: physical architecture
definition:

a description of the overall physical composition of the system including the division in subsystems, usually aiming at freedom for different technical solutions

dansk term: fysisk arkitektur
definition:

en beskrivelse af den totale fysiske opbygning af systemet, inklusiv opdelingen i delsystemer, og ofte med det sigte at give frihed til forskellige tekniske løsninger

isländsk term: eðlisrænt skipulag
definition:

lýsing á eðlisrænu heildarskipulagi kerfis, þar með talin skipting í undirkerfi, sem viðheldur frelsi til vals um tæknilegar lausnir

norsk term: fysisk arkitektur
definition:

en beskrivelse av den totale fysiske sammensetningen av systemet inklusive inndelingen i underfunksjoner, vanligvis med den hensikt å skape frihet til å velge ulike tekniske løsninger

finsk term: fyysinen arkkitehtuuri
definition:

koko järjestelmän fyysisen rakenteen kuvaus, joka sisältää jaon osajärjestelmiin, säilyttäen yleensä mahdollisuuden erilaisiin teknisiin ratkaisuihin

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012