Ikon för Rikstermbanken

funktionsarkitektur

svensk term (rek.): funktionsarkitektur
svensk term (acc.): logisk arkitektur
definition:

beskrivning av den logiska strukturen av delfunktionerna i ett system och informationsutbytet mellan dem

se även:
engelska termer: functional architecture
logical architecture
definition:

a description of the logical structure of the sub functions of a system and the information exchange between them

danska termer: funktionel arkitektur
logisk arkitektur
definition:

en beskrivelse af den logiske struktur af delfunktionerne i et system og informationsudvekslingen mellem dem

isländsk term: aðgerðaskipulag
definition:

lýsing á rökrænu skipulagi undiraðgerða í kerfi og gagnkvæmri upplýsingamiðlun þar á milli

norsk term: funksjonsarkitektur
definition:

en beskrivelse av den logiske strukturen til underfunksjonene i et system og informasjonsutvekslingen mellom dem

finska termer: toimintoarkkitehtuuri
looginen arkkitehtuuri
definition:

järjestelmän osatoimintojen loogisen rakenteen sekä järjestelmän osatoimintojen välisen tiedonvaihdon kuvaus

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012