Ikon för Rikstermbanken

fordonsavstånd (2)

svensk term (rek.): fordonsavstånd (2)
svensk term (acc.): lucka
definition:

längdavståndet mellan två successiva fordon som passerar en punkt, mätt från akter till front

se även:
engelska termer: gap (2)
distance gap
space gap
definition:

the physical distance between two successive vehicles passing a point measured from back to front

danska termer: afstand (2)
mellemrum
definition:

den fysiske afstand mellem to efter hinanden følgende køretøjer, målt fra bagende af første køretøj til forende af andet køretøj

isländska termer: millibil
fjarlægð
definition:

eðlisrænt bil á milli tveggja farartækja sem fara fram hjá stað mælt frá afturenda til framenda

norska termer: avstand (2)
avstand bak-front
luftavstand
definition:

(lengde)avstanden mellom to påfølgende kjøretøy som passerer et punkt målt fra bakende til front

finsk term: nettomatkaväli
definition:

pisteen ohittavan kahden peräkkäisen ajoneuvon välinen fyysinen etäisyys mitattuna perästä keulaan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012