Ikon för Rikstermbanken

flaskhals

svensk term (rek): flaskhals
definition:

vägsektion där efterfrågan överskrider kapaciteten

se även:
engelsk term: bottleneck
definition:

a road element on which demand exceeds capacity

dansk term: flaskehals
definition:

en vejstrækning hvor efterspørgslen overskrider kapaciteten

isländsk term: flöskuháls
definition:

eining í vegakerfi þar sem eftirspurn er meiri en flutningsgeta

norsk term: flaskehals
definition:

et vegelement der etterspørselen overskrider kapasiteten

finsk term: pullonkaula
definition:

tienkohta, jossa liikenteen kysyntä ylittää välityskyvyn

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012