Ikon för Rikstermbanken

kapacitet

svensk term (rek.): kapacitet
definition:

det maximalt hållbara flöde vid vilket fordon eller personer rimligen kan förväntas passera ett snitt, under en specificerad tidsperiod och aktuella väg-, geometri-, trafik-, omgivnings- och regleringsförhållanden

se även:
engelsk term: capacity
definition:

the maximum sustainable flow rate at which vehicles or persons reasonably can be expected to traverse a facility (e.g. a cross section) during a specified time period under current road, geometric, traffic, environmental and control conditions

dansk term: kapacitet
definition:

den maksimale opretholdelige trafikintensitet hvorved køretøjer eller personer med rimelighed kan forventes at passere et sted (fx et snit) i løbet af et givet tidsrum under aktuelle vej-, geometri-, trafik-, miljø- og reguleringsforhold

isländsk term: umferðarrýmd
definition:

það hámarksflæði sem hægt er að ætlast til að farartæki eða einstaklingar geti farið um umferðarmannvirki (t.d. þversnið) á skilgreindu tímabili miðað við núverandi ástand vega

norsk term: kapasitet
definition:

den maksimale trafikkintensitet som kjøretøy eller personer med rimelighet kan forventes å passere et sted (f.eks. et snitt) i løpet av et gitt tidsrom under rådende veg-, geometriske-, trafikale-, miljø- og reguleringsforhold

finska termer: välityskyky
kapasiteetti
definition:

liikenneyksiköiden suurin määrä aikayksikössä, jonka tie tai kaista voidaan olettaa jatkuvasti välittävän vallitsevissa tie-, ympäristö-, liikenne- ja ohjausolosuhteissa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012