Ikon för Rikstermbanken

fabrikstest

svensk term (rek.): fabrikstest
svensk term (acc.): FAT
definition:

formellt test, beskrivet i kontrakt, utfört vid leverantörens anläggning där leverantören i simulerade driftsfall bevisar för köparen att en produkt, en process eller en tjänst fungerar såsom begärt

se även:
engelska termer: factory acceptance test
FAT
definition:

a formal test, referred to by a contract, performed at the supplier's premises whereby the supplier in a simulated operating environment proves to the buyer that a product, a process or a service performs as required

danska termer: fabriksafprøvning
FAT
fabrikstest
definition:

en kontraktlig formel afprøvning udført på leverandørens adresse, hvorved leverandøren i et simuleret driftsmiljø beviser for køberen, at et produkt, en proces eller en tjeneste yder som krævet

isländsk term: virkniprófun verksmiðju
definition:

formleg prófun sem vísað er til í samningi og gerð er hjá birgi þar sem birgir sýnir kaupanda fram á í hermi sem líkir eftir vinnuasðstæðum að vara, ferli eða þjónusta virki eins og til er ætlast

norska termer: akseptansetest på fabrikk
FAT
definition:

en formell test, som beskrevet i en kontrakt, utført hos leverandøren med simulerte driftsbetingelser der leverandøren viser kjøperen at et produkt, en prosess eller en tjeneste fungerer i forhold til definerte krav

finska termer: tehdastesti
tehdastarkastus
definition:

toimittajan tiloissa suoritettava sopimuksen mukainen määrämuotoinen koestus, jossa toimittaja simuloiduissa toimintaolosuhteissa todistaa ostajalle tuotteen, menetelmän tai palvelun toimivuuden vaatimusten mukaisesti

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012