Ikon för Rikstermbanken

fördröjning

svensk term (rek.): fördröjning
svensk term (acc.): trafikståtid
definition:

den tillkommande restiden jämfört med restiden under fritt rullande trafikförhållanden i en given anläggning

se även:
engelsk term: delay (1)
definition:

the additional travel time compared to the travel time under free-flow conditions at a given facility

dansk term: forsinkelse (1)
definition:

tillægsrejsetiden sammenlignet med rejsetiden ved flydende trafikafvikling

isländsk term: seinkun (1)
definition:

viðbótarferðatími miðað við ferðatíma án hindrana í tilgreindum umferðarmannvirkjum

norsk term: forsinkelse (1)
definition:

tillegget i reisetid sammenlignet med reisetid ved fri flyt på et gitt element

finsk term: viivytys
definition:

matka-ajan lisäys verrattuna matka-aikaan vapaan liikennevirran olosuhteissa tietyssä kohteessa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012