Ikon för Rikstermbanken

förarövervakning

svensk term (rek.): förarövervakning
definition:

observation och bedömning av förarens fysiska tillstånd och dennes körsätt med hjälp av ombordutrustning, t.ex. för att skapa en förarprofil

se även:
engelsk term: driver monitoring
definition:

observation and assessment of the driver's physiological condition and his/her way of controlling the vehicle using on-board equipment, e.g. to create a driver profile

dansk term: førerovervågning
definition:

observation og vurdering af førerens fysiologiske tilstand og køremåde ved anvendelse af køretøjsbaseret udstyr, fx for at danne en førerprofil

isländsk term: vöktun ökumanna
definition:

það að fylgjast með og meta líkamlegt ástand ökumanns og hvernig viðkomandi hefur stjórn á farartækinu með búnaði um borð.

norsk term: førerovervåking
definition:

observasjon og vurdering av førerens fysiologiske tilstand og hans/hennes kjøremåte ved hjelp av utstyr i kjøretøyet, f.eks. for å lage en førerprofil

finsk term: kuljettajan ajoneuvohavainnointi
definition:

kuljettajan fysiologisen kunnon ja ajotavan havainnointi ja arviointi ajoneuvolaitteita käyttäen, esim. kuljettajaprofiilin tuottamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012