Ikon för Rikstermbanken

färdvägsplanering för riskgods

svensk term (rek.): färdvägsplanering för riskgods
definition:

planläggandet av en färdplan för riskgods som tar hänsyn till de begränsningar som lasten medför och, om erforderligt, ansökningar om tillstånd från de ansvariga myndigheterna

se även:
engelska termer: hazardous goods route planning
hazardous materials route planning
definition:

preparation of a route plan for hazardous goods taking into account any restrictions related to the goods and, if required, obtaining authorisation from responsible authorities

danska termer: ruteplanlægning for særtransporter
ruteplanlægning for særligt gods
definition:

planlægning af en særtransportrute, der tager hensyn til de restriktioner, der knytter sig til lasten, og om nødvendigt fremskaffelse af tilladelse fra de ansvarlige myndigheder

isländsk term: leiðarlýsing vegna flutninga á varasömum farmi
definition:

það að gera leiðaráætlun vegna flutninga á varasömum farmi þar sem tekið er tillit til takmarkana sem tengjast farminum og að fá leyfi hjá til þess bærum yfirvöldum ef þörf krefur

norsk term: ruteplanlegging for risikogods
definition:

planlegging av en rute for risikogods som tar hensyn til eventuelle restriksjoner for denne lasten, og om nødvendig framskaffer en tillatelse fra ansvarlige myndigheter

finsk term: riskikuljetusten reitinsuunnittelu
definition:

riskikuljetuksen reitinsuunnittelutoiminnot, joissa otetaan huomioon kuormaan liittyvät rajoitukset ja vaadittavien lupien hankkiminen viranomaisilta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012