Ikon för Rikstermbanken

färdvägsplanering för farligt gods

svensk term (rek.): färdvägsplanering för farligt gods
definition:

planläggandet av en färdplan för farligt gods som tar hänsyn till de begränsningar som lasten medför och, om erforderligt, ansökningar om tillstånd från de ansvariga myndigheterna

se även:
engelsk term: dangerous goods route planning
definition:

preparation of a route plan for dangerous goods taking into account any restrictions related to the goods and, if required, obtaining authorisation from responsible authorities

dansk term: ruteplanlægning for farligt gods
definition:

planlægning af en rute for farligt gods, som tager hensyn til de restriktioner, der knytter sig til lasten, og om nødvendigt fremskaffelse af tilladelse fra de ansvarlige myndigheder

isländsk term: leiðaráætlun vegna flutninga á hættulegum farmi
definition:

það að gera leiðaráætlun vegna flutninga á hættulegum farmi þar sem tekið er tillit til takmarkana sem tengjast farminum og að fá leyfi hjá til þess bærum yfirvöldum ef þörf krefur

norsk term: ruteplanlegging for farlig gods
definition:

planlegging av en rute for farlig gods som tar hensyn til eventuelle restriksjoner for denne lasten, og om nødvendig framskaffer en tillatelse fra ansvarlige myndigheter

finsk term: vaarallisten aineiden kuljetusten reitinsuunnittelu
definition:

vaarallisten aineiden kuljetuksen reitinsuunnittelutoiminnot, joissa otetaan huomioon kuormaan liittyvät rajoitukset ja vaadittavien lupien hankkiminen viranomaisilta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012